Lilit Hovhannisyan and Razmik Amyan – Qonn em Darcel

Title: Qonn Em Dartsel
Music by: Vahram Petrosyan
Lyrics by: Mariam Shahinyan
Directed by: Aramayis Hayrapetyan

I am Yours

You have told me you love me and you will always love me
More than your life
You Have opened a door for me that leads to
A new life my love

Thank you for finally
making me fall in love like crazy

I have been silently waiting for this day for years
And now the important moment has arrived
To strongly hug you and tell you
That My life and heart have become yours now

My love will not perish for as long as this world will last
I will not let your soul feel any cold or wind
I will hold you and say,
My life and heart are yours now

You have told me that you have spent sleepless nights and days for me
You have told me that you are mine and nothing in this life can separate us
You know i cannot live without you
As if You are my breath and water

I have been silently waiting for this day for years
And now the important moment has arrived
To strongly hug you and tell you
That My life and heart have become yours now

My love will not perish for as long as this world will last
I will not let your soul feel any cold or wind
I will hold you and say,
My life and heart are yours now

Lyrics in Latin Letters

Indz asel es vor du indz sirum es u misht ksires…
qo kyanqic aveli
Du bacel es mi dur im arach
vor tanum e depi…
nor mi kyanq, sirelis
Shnorakal em es qez
Vor verchapes
Es karogh em sirel
Gzhi pes…

Ays orvan es tariner em lur spasel
U hima ayn pahn e karevor hasel…
Vor amur grqem qez u asem vor
Kyanqn im, sirtn im, qonn em hima darcel

Chi mari sers qani ashharhn ays ka
Chem toghni curtn u qamin hogin qo zga
Es piti grqem qez u asem vor
Kyanqn im, sirtn im, qonn em darcel hima

Indz asel es vor du indz hamar
Gishrner u orer ankacrel es anqun
Indz asel es vor du imnes U chi karogh mez vochinch
Bazhanel ays kyanqum
Du gites aranc qez
Chem apri es
Otn u jurn es hima
Im karces…

Ays orvan es tariner em lur spasel
U hima ayn pahn e karevor hasel…
Vor amur grqem qez u asem vor
Kyanqn im, sirtn im, qonn em hima darcel

Chi mari sers qani ashharhn ays ka
Chem toghni curtn u qamin hogin qo zga
Es piti grqem qez u asem vor
Kyanqn im, sirtn im, qonn em darcel hima

Ինձ ասել ես որ դու ինձ սիրում ես ու միշտ կսիրես
Քո կյանքից ավելի
Դու բացել ես մի դուռ իմ առաջ որ տանում է դեպի
Նոր մի կյանք սիրելիս

Շնորհակալ եմ ես քեզ
Որ վերջապես
Ես կարող եմ սիրել գժի պես
Այս օրվան ես տարիներ եմ լուռ սպասել

Ու հիմա այն պահն է կարևոր հասել
Որ ամուր գրկեմ քեզ ու ասեմ որ
Կյանքն իմ սիրտն իմ քոնն են հիմա դարձել

Չի մարի սերս քանի աշխարհն այս կա
Չեմ թողնի ցուրտ ու քամի հոգին քո զգա
Ես պիտի գրկեմ քեզ ու ասեմ որ
Կյանքն իմ սիրտն իմ քոնն են դարձել հիմա

Ինձ ասել ես որ դու ինձ համար գիշերներ ու օրեր
Անցկացրել ես անքուն
Ինձ ասել ես որ դու իմն ես ու չի կարող մեզ ոչինչ
Բաժանել այս կյանքում

Դու գիտես առանց քեզ
Չեմ ապրի ես
Ոդն ու ջուրն ես հիմա
Իմ կարցես

Այս օրվան ես տարիներ եմ լուռ սպասել
Ու հիմա այն պահն է կարևոր հասել
Որ ամուր գրկեմ քեզ ու ասեմ որ
Կյանքն իմ սիրտն իմ քոնն են հիմա դարձել

Չի մարի սերս քանի աշխարհն այս կա
Չեմ թողնի ցուրտ ու քամի հոգին քո զգա
Ես պիտի գրկեմ քեզ ու ասեմ որ
Կյանքն իմ սիրտն իմ քոնն են դարձել հիմա